En hållbar fabrik

För oss är vår miljö väldigt viktig, vi byggde därför vår produktion och skapade vår produkt för att vara klimatsmart. Tillverkningen är helt självförsörjande genom vattenkraftverket som ligger vägg i vägg med vår fabrik. Plasten i dosan är tillverkad av tallolja som är ett ISCC certifierat material*, det är helt fossilfritt och reducerar CO2-utsläppen från dostillverkningen med över 85%. 

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi utefter två parallella handlingar – reducera CO2-utsläppen för att nå så låga klimatavtryck som möjligt, i kombination med att vi klimatkompenserar. Det tror vi är den rätta vägen för en hållbar framtid! 

*ISCC Certifierade material:

  • Är framställd av fossilfri, biobaserad, råvara (biomassa) på massbalansbasis
  • Inte konkurrerar med livsmedelsförsörjningen
  • Motverkar avskogning/skogsskövling
  • Inte kommer från mark med hög biologisk mångfald och naturliga kollager
  • Överensstämmer med mänskliga rättigheter, arbetskraft och markrättigheter
  • Är spårbar genom hela försörjningskedjan. Från odling till tillverkning av slutprodukt.
  • Överensstämmer med lagar och internationella fördrag

Varukorg
BLANDA HUR DU VILL