Allmänna villkor - Helwit tobaksfria nikotinpåsar
FRI FRAKT ✔ LEVERANS INOM 1-3 ARBETSDAGAR ✔ Ej för personer under 18 år

ALLMÄNNA VILLKOR

LÄS VÅR LEVERANSPOLICY HÄR

Allmänt
Dessa allmänna villkor (”villkor” eller ”villkoren”) är tillämpliga när du som kund, köper en vara via www.helwit.se eller via någon av dess sub-domäner såsom helwit.com (nedan gemensamt benämnda ”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig som kund (”du” eller ”kunden”) och YOIK AB, organisationsnummer 559177-9243 (”Yoik”).

För att kunna lägga en beställning via Hemsidan måste du vara över 18 år, samt acceptera dessa villkor, vilket du gör i samband med din beställning. Genom att acceptera dessa villkor förbinder du dig att följa villkoren samt bekräftar att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Yoik:s Integritetspolicy.

Avtal om köp mellan dig som Kund och Yoik ingås när vi bekräftat din beställning och du har mottagit en orderbekräftelse från oss per e-post. Vi råder dig som Kund att spara denna orderbekräftelse för eventuella framtida kontakter med vår kundtjänst.

Personer som är under 18 år får inte beställa på Webbplatsen. För att beställa behöver du styrka din ålder. Detta gör vi eftersom Helwit är en produkt enbart avsedd för vuxna personer (18 år eller äldre). Vi verifierar din ålder genom vår samarbetspartner Klarna. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Yoik riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Vid misstanke om oegentligheter eller missbruk av vår beställningsfunktion förbehåller Yoik alltid sig rätten att neka ett köp.

När du lägger en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter, du ansvarar för att sådana uppgifter som du fyller i är korrekta samt fullständiga. Information om vår behandling av dina personuppgifter hittar du på hemsidan, i vår Integritetspolicy. Kontaktuppgifter och övrig information hittar ni på vår Hemsida, under kontakta oss eller längst ner i fotnoten.

Priser och betalning
Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Alla priser är angivna inklusive moms. Du finner de olika alternativen för betalning i samband med att du lägger din beställning i kassan. Yoik har rätt att ta betalt i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Yoik. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Yoik eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Om en kreditupplysning görs, så kommer du bli upplyst om detta. Yoik förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Rabatter och kampanjer
Yoik förbehåller sig rätten att när som helst återkalla rabatter och kampanjer som man erbjuder via hemsidan. Erbjudanden på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Reklamation
Reklamation som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid, men Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webben, enligt gällande lagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i en beställd vara köpt från oss på Yoik, ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan (info@helwit.se). Vid reklamationer följer vi de riktlinjer som finns från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). I samband med reklamation ska följande information uppges:
– E-postadressen som köpet registrerades på
– Ordernummer
– Namnet på artikeln du vill returnera
– Orsak till retur
Informationen skickas till; info@helwit.se. Yoik skickar sen en fraktetikett som sedan är giltig i 14 dagar.
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Yoik att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Yoik förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Mer information om din reklamationsrätt som konsument hittar du på www.konsumentverket.se.

Defekta varor som returernas till Yoik bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att varan förpackas på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas.

Yoik står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods, dvs. för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och Yoik godkänt reklamationen kompenseras kunden. Yoik:s ansvar är dock begränsat till varans värde samt eventuella returkostnader. Om Kunden redan betalat för varorna, och förutsatt att parterna inte överenskommer om annat, görs en återbetalning till det konto som belastades vid köptillfället. Återbetalning görs normalt sett inom 14 dagar.

Yoik förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. I de fall fel inte kan påvisas utgår en avgift om 299 kr inkl. moms för kostnader hänförliga till Yoik:s administration, frakt, returfrakt och hantering av ärendet. Försändelser som saknar returnummer återsänds till avsändaren och fraktkostnaden debiteras. Avgiften faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr samt dröjsmålsränta.

Retur

När du som konsument handlar varor på internet har du vanligtvis 14 dagars ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av produkter på helwit.se, eftersom alla dessa produkter är färskvaror med begränsad hållbarhetstid.

Force majeure

Yoik ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Yoik inte kunnat råda över eller på annat sätt är utom Yoik:s kontroll. Detta kan exempelvis handla om strejker, extrema väderförhållanden och terroristattacker samt omfattande tekniska problem såsom fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation utanför Yoik:s kontroll.

Produkter
Vissa produkter kan uteslutande vara tillgängliga via vår e-handelsida. Dessa produkter kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att i så stor utsträckning som möjligt visa våra produkter på ett verklighetstroget sätt, när det gäller färger och bilder på våra produkter på Hemsidan. Vi kan inte garantera att din bildskärm återger färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätt, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan underrättelse. Vi förbehåller oss rätten att ta bort produkter ur vårt sortiment när som helst.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkterna eller informationen som erhållits av dig kommer vara enligt dina önskemål.

Fel, felaktigheter och utelämnanden
Yoik reserverar sig vidare för att skrivfel kan förekomma på Hemsidan, såsom felaktigt angivna priser eller felaktig information om lagersaldon. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt, så kommer Yoik kontakta dig för att tillsammans med dig komma överens om hur vi ska gå vidare med beställningen.
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information när det gäller hemsidor från tredje part, med undantag för vad som krävs enligt lag.

Övrigt
Yoik förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, vilket exempelvis kan inträffa om du har betalningsanmärkningar eller har uppgivit felaktiga personuppgifter eller information i samband med din beställning.
Hemsidan, inklusive allt dess innehåll, ägs av Yoik eller dess licensgivare och samarbetspartners. Material på Hemsidan är således skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att bilder, grafik, design och layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande från Yoik. Yoik ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från tredje part.

Ändringar av villkoren
Yoik förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Sådana ändringar kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan). Yoik rekommenderar att du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av dessa villkor. Din fortsatta användning av Hemsidan efter att eventuella ändringar har gjorts, innebär att de accepteras.

Ogiltighet
Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska sådan bestämmelse och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tillämplig lag och tvist
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Yoik:s kundtjänst.
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Yoiks kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, du hittar denna plattform via följande länk ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer YOIK AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol. Vid frågor om våra Allmänna villkor, ta kontakt med vår kundtjänst info@helwit.se.

Cart
Logga in
Loading...